Na snímku ze slavnostního křtu knihy Boom dne 26.11.2002 jsou zprava:
Eva Kaiserová - vedoucí nakladatelství Ivo Železný
Jiří Odvárka - bývalý ředitel pobočky IPB Praha 6
Jiří Štegl - bývalý ředitel odboru retailových obchodů ústředí IPB
Jiří Franc - bývalý ředitel oblastní pobočky IPB Praha - město
Ondřej Macháček - bývalý vedoucí specialistů výpočetní techniky IB
Miroslav Maňásek - bývalý ředitel pobočkového odboru ústředí IPB.